"Cinebridge" Film Company
:: Start Page ::

:: All Films (27) ::

     By Directors:
     Alexandr Zamyatin (8)
     Vitaliy Vorobyev (7)
     Vyacheslav Afonin (3)
     Evgeniy Sokolov (3)
     Andrey Malyukov (2)
     Vasiliy Scherbakov (1)
     Evgeniy Zvezdakov (1)
     Sergey Kuchkov (1)
     Boris Scherbakov (1)
     Ivan Krivoruchko (1)
     Vadim Shmelyev (1)

     By Genres:
     Adventure (13)
     War (9)
     Drama (9)
     Comedy (9)
     Melodrama (3)
     Children's (3)
     Family (2)
     Fantasy (2)
     Black Humour (1)
     Thriller (1)
     Mystic (1)

     By Years:
     >>2008 (3)
     2007 (3)
     2006 (3)
     2005 (9)
     2004 (2)
     2003 (2)
     2002 (3)
     1993 (1)
     1990 (1)

:: Contacts ::

"Scouts: Last Combat"


Duration: 6 series x 45 min.

Genre: War, Adventure, Drama

Production: "Cinebridge" Film Company, Russia

Year: 2008

General Producer: Sergey Kuchkov

Director: Alexandr Zamyatin

Screenplay: Vera Fedorova

Cast: Boris Scherbakov, Maksim Zausalin, Alexandr Suvorov, Mikhail Tarabukin, Nikita Salopin, Igor' Gudeev, Vladimir Bazinkov, Oleg Valkman, Akbar Rasulov, Tatyana Ostap

About: No description yet...


Other Photoes

"Scouts: War After War"


Duration: 6 series x 45 min.

Genre: War, Adventure, Drama

Production: "Cinebridge" Film Company, Russia

Year: 2008

General Producer: Sergey Kuchkov

Director: Alexandr Zamyatin

Screenplay: Sergey Sergeev

Cast: Boris Scherbakov, Maksim Zausalin, Alexandr Suvorov, Vadim Andreev, Evgeniy Loza, Vladimir Sterzhakov

About: No description yet...


Other Photoes

"Season Of Revelation"


Duration: 90 min.

Genre: Adventure, Family

Production: "Cinebridge" Film Company, Russia

Year: 2008

General Producer:

Director: Vyacheslav Afonin

Screenplay: Vera Fedorova

Cast: Maksim Zausalin, Natalya Grebenkina, Veronika Lysakova, Igor' Salemonov

About: No description yet...


Other Photoes