"Cinebridge" Film Company
:: Start Page ::

:: All Films (27) ::

     By Directors:
     Alexandr Zamyatin (8)
     Vitaliy Vorobyev (7)
     Vyacheslav Afonin (3)
     Evgeniy Sokolov (3)
     Andrey Malyukov (2)
     Vasiliy Scherbakov (1)
     Evgeniy Zvezdakov (1)
     Sergey Kuchkov (1)
     Boris Scherbakov (1)
     Ivan Krivoruchko (1)
     Vadim Shmelyev (1)

     By Genres:
     Adventure (13)
     War (9)
     Drama (9)
     Comedy (9)
     Melodrama (3)
     Children's (3)
     Family (2)
     Fantasy (2)
     Black Humour (1)
     Thriller (1)
     Mystic (1)

     By Years:
     2008 (3)
     2007 (3)
     2006 (3)
     2005 (9)
     2004 (2)
     2003 (2)
     2002 (3)
     1993 (1)
     1990 (1)

:: Contacts ::


Post address: 8, Sergey Eisenshtein street, office 213, Moscow, 129266, Russia.

For sales and acquisitions please contact Olga Epaneshnikova
E-Mail: olgakonst@mail.ru