"Cinebridge" Film Company
:: Start Page ::

:: All Films (27) ::

     By Directors:
     Alexandr Zamyatin (8)
     Vitaliy Vorobyev (7)
     Vyacheslav Afonin (3)
     Evgeniy Sokolov (3)
     Andrey Malyukov (2)
     >>Vasiliy Scherbakov (1)
     Evgeniy Zvezdakov (1)
     Sergey Kuchkov (1)
     Boris Scherbakov (1)
     Ivan Krivoruchko (1)
     Vadim Shmelyev (1)

     By Genres:
     Adventure (13)
     War (9)
     Drama (9)
     Comedy (9)
     Melodrama (3)
     Children's (3)
     Family (2)
     Fantasy (2)
     Black Humour (1)
     Thriller (1)
     Mystic (1)

     By Years:
     2008 (3)
     2007 (3)
     2006 (3)
     2005 (9)
     2004 (2)
     2003 (2)
     2002 (3)
     1993 (1)
     1990 (1)

:: Contacts ::

"Without The Right To A Mistake"


Duration: 100 min. or 2x50 min.

Genre: War, Adventure, Drama

Production: "Cinebridge" Film Company, Russia

Year: 2007

General Producer: Sergey Kuchkov

Director: Boris Scherbakov, Vasiliy Scherbakov

Screenplay: Sergey Sergeev

Cast: Boris Scherbakov, Alexandr Suvorov, Yan Tsapnik, Tatyana Ashurkova, Maksim Zausalin, Sayat Abadzhyan

About: No description yet...


Other Photoes